Merenkurkun rastipäivät Kvarkenträffen 2.-4.8.2012

H21AGemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 6,6 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 5,2 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 7,4 km 4,76 km  Smart follow    Startlista  Sammanlagt
H21BGemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 4,2 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 4,2 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 4,2 km 2,84 km  Smart follow    Startlista  Sammanlagt
H21CGemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 2,5 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 2,4 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 2,8 km 1,7 km  Smart follow    Startlista  Sammanlagt
H35Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 5,4 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 4,5 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 5,2 km 2,74 km  Smart follow    Startlista  Sammanlagt
H40Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 4,9 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 4,2 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 4,6 km 2,95 km  Smart follow    Startlista  Sammanlagt
H45Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 4,7 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 4,0 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 3,9 km 2,1 km  Smart follow    Startlista  Sammanlagt
H50Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 4,2 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 2,9 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 3,5 km 1,89 km  Smart follow    Startlista  Sammanlagt
H55Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 4,0 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 2,8 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 3,5 km 1,89 km  Smart follow    Startlista  Sammanlagt
H60Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 3,9 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 2,7 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 3,0 km 1,27 km  Smart follow    Startlista  Sammanlagt
H65Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 3,7 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 2,6 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 2,7 km 1,21 km  Smart follow    Startlista  Sammanlagt
H70Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 2,6 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 2,3 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 2,7 km 1,21 km  Smart follow    Startlista  Sammanlagt
H75 Startlista 
  1. dag Mål 2,4 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 2,3 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 2,4 km 0,8  Smart follow    Startlista   
H80 Startlista 
  1. dag Mål 2,0 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 1,9 km Smart follow    Startlista   
  3. dag Mål 2,4 km 0,8  Smart follow    Startlista   
H20Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 4,7 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 4,0 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 5,2 km 2,74 km  Smart follow    Startlista  Sammanlagt
H18Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 4,0 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 2,8 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 4,6 km 2,95 km  Smart follow    Startlista  Sammanlagt
H16Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 2,7 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 2,7 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 3,9 km 2,1 km  Smart follow    Startlista  Sammanlagt
H14Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 2,3 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 2,5 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 2,3 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
H13Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 1,5 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 2,3 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 2,1 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
H12Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 1,4 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 1,7 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 1,8 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
H12TRGemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 1,7 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 1,6 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 1,8 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
H10RRGemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 1,7 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 1,9 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 1,7 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
D21AGemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 4,1 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 3,5 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 5,4 km 3,7 km  Smart follow    Startlista  Sammanlagt
D21B Startlista 
  1. dag Mål 2,4 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 2,6 km Smart follow    Startlista   
  3. dag Mål 3,0 km 1,27 km  Smart follow    Startlista   
D35Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 3,7 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 3,3 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 4,2 km 2,84 km  Smart follow    Startlista  Sammanlagt
D40Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 3,7 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 2,9 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 3,5 km 1,92 km  Smart follow    Startlista  Sammanlagt
D45Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 2,5 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 2,8 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 3,0 km 1,74 km  Smart follow    Startlista  Sammanlagt
D50Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 2,5 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 2,2 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 2,8 km 1,7 km  Smart follow    Startlista  Sammanlagt
D55Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 2,4 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 2,2 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 2,8 km 1,7 km  Smart follow    Startlista  Sammanlagt
D60Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 2,4 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 2,2 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 2,3 km 0.62 km  Smart follow    Startlista  Sammanlagt
D65 Startlista 
  1. dag Mål 2,0 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 1,9 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 2,3 km 0.62 km  Smart follow    Startlista   
D70Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 2,0 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 1,9 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 2,3 km 0.95 km  Smart follow    Startlista  Sammanlagt
D20Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 2,7 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 3,3 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 4,2 km 2,84 km  Smart follow    Startlista  Sammanlagt
D18Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 2,7 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 2,6 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 3,5 km 1,92 km  Smart follow    Startlista  Sammanlagt
D16Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 2,4 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 2,6 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 3,0 km 1,74 km  Smart follow    Startlista  Sammanlagt
D14Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 2,3 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 2,5 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 2,3 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
D13Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 1,5 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 2,3 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 2,1 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
D12Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 1,4 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 1,7 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 1,8 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
D12TRGemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 1,7 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 1,6 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 1,8 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
D10RRGemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 1,7 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 1,9 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
  3. dag Mål 1,7 km Smart follow    Startlista  Sammanlagt
KUNTOA Startlista 
  1. dag Mål 4,9 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 4,3 km Smart follow    Startlista   
  3. dag Mål 5,1 km 2,74 km  Smart follow    Startlista   
KUNTOB Startlista 
  1. dag Mål 2,9 km Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål 2,4 km Smart follow    Startlista   
  3. dag Mål 3,0 km 2,06 km  Smart follow    Startlista   
PERHERR Startlista 
  1. dag Mål Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål Smart follow    Startlista   
  3. dag Mål Smart follow    Startlista   
TRU Startlista 
  1. dag Mål Smart follow  Startlista   
  2. dag Mål Smart follow    Startlista   
  3. dag Mål Smart follow    Startlista   
| Form av resultaten:
Suomi Svenska English