SM-sprint 17.9.2016, Vaasan Suunnistajat

H21Smart follow  Mål 4,2 km 1,9 km 3,0 km  Startlista  Sträcktider 
D21Smart follow  Mål 3,8 km 1,6 km 2,7 km  Startlista  Sträcktider 
H20Smart follow  Mål 3,4 km 2,3 km 2,7 km  Startlista  Sträcktider 
H18Smart follow  Mål 3,3 km 2,4 km 2,7 km  Startlista  Sträcktider 
H17Smart follow  Mål 3,2 km 2,2 km 2,6 km  Startlista  Sträcktider 
H16Smart follow  Mål 2,9 km 2,0 km 2,3 km  Startlista  Sträcktider 
H15Smart follow  Mål 2,6 km 1,8 km 2,1 km  Startlista  Sträcktider 
H14Smart follow  Mål 2,5 km 1,6 km 1,9 km  Startlista  Sträcktider 
D20Smart follow  Mål 3,3 km 2,4 km 2,7 km  Startlista  Sträcktider 
D18Smart follow  Mål 2,9 km 1,9 km 2,2 km  Startlista  Sträcktider 
D17Smart follow  Mål 2,9 km 1,9 km 2,2 km  Startlista  Sträcktider 
D16Smart follow  Mål 2,8 km 1,9 km 2,2 km  Startlista  Sträcktider 
D15Smart follow  Mål 2,6 km 1,8 km 2,1 km  Startlista  Sträcktider 
D14Smart follow  Mål 2,4 km 1,5 km 1,8 km  Startlista  Sträcktider 
H35Smart follow  Mål 3,2 km 4,7 km  Startlista  Sträcktider 
H40Smart follow  Mål 3,1 km 4,3 km  Startlista  Sträcktider 
H45Smart follow  Mål 3,0 km 3,4 km  Startlista  Sträcktider 
H50Smart follow  Mål 2,9 km 5,1 km  Startlista  Sträcktider 
H55Smart follow  Mål 2,7 km 3,1 km  Startlista  Sträcktider 
H60Smart follow  Mål 2,6 km 2,9 km  Startlista  Sträcktider 
H65Smart follow  Mål 2,4 km 3,1 km  Startlista  Sträcktider 
H70Smart follow  Mål 2,1 km 3,7 km  Startlista  Sträcktider 
H75Smart follow  Mål 1,8 km 2,7 km  Startlista  Sträcktider 
H80Smart follow  Mål 1,4 km 2,3 km  Startlista  Sträcktider 
H85Smart follow  Mål 1,3 km 2,0 km  Startlista  Sträcktider 
D35Smart follow  Mål 3,0 km 3,7 km  Startlista  Sträcktider 
D40Smart follow  Mål 2,9 km 4,4 km  Startlista  Sträcktider 
D45Smart follow  Mål 2,8 km 3,3 km  Startlista  Sträcktider 
D50Smart follow  Mål 2,5 km 2,8 km  Startlista  Sträcktider 
D55Smart follow  Mål 2,2 km 2,9 km  Startlista  Sträcktider 
D60Smart follow  Mål 2,1 km 3,0 km  Startlista  Sträcktider 
D65Smart follow  Mål 1,7 km 2,6 km  Startlista  Sträcktider 
D70Smart follow  Mål 1,3 km 2,1 km  Startlista  Sträcktider 
D75Smart follow  Mål 1,2 km 2,0 km  Startlista  Sträcktider 
D80Smart follow  Mål 1,2 km 2,0 km  Startlista  Sträcktider 
D85Smart follow  Mål 1,2 km 2,0 km  Startlista  Sträcktider 
H21B1Smart follow  Mål 3,6 km 4,2 km  Startlista  Sträcktider 
H21B2Smart follow  Mål 3,5 km 6,2 km  Startlista  Sträcktider 
H21B3Smart follow  Mål 3,5 km 4,0 km  Startlista  Sträcktider 
D21B1Smart follow  Mål 3,0 km 4,5 km  Startlista  Sträcktider 
D21B2Smart follow  Mål 3,0 km 4,2 km  Startlista  Sträcktider 
H20BSmart follow  Mål 3,1 km 4,2 km  Startlista  Sträcktider 
H18BSmart follow  Mål 3,1 km 5,7 km  Startlista  Sträcktider 
H17BSmart follow  Mål 2,9 km 4,8 km  Startlista  Sträcktider 
H16BSmart follow  Mål 2,7 km 5,8 km  Startlista  Sträcktider 
H15BSmart follow  Mål 2,3 km 4,5 km  Startlista  Sträcktider 
H14BSmart follow  Mål 2,2 km 3,7 km  Startlista  Sträcktider 
D20BSmart follow  Mål 3,1 km 5,7 km  Startlista  Sträcktider 
D18BSmart follow  Mål 2,7 km 5,8 km  Startlista  Sträcktider 
D17BSmart follow  Mål 2,5 km 5,1 km  Startlista  Sträcktider 
D16BSmart follow  Mål 2,7 km 3,6 km  Startlista  Sträcktider 
D15BSmart follow  Mål 2,3 km 4,5 km  Startlista  Sträcktider 
D14BSmart follow  Mål 2,2 km 3,7 km  Startlista  Sträcktider 
H35BSmart follow  Mål 3,1 km 4,2 km  Startlista  Sträcktider 
H40BSmart follow  Mål 2,9 km 5,3 km  Startlista  Sträcktider 
H45BSmart follow  Mål 2,7 km 3,9 km  Startlista  Sträcktider 
H50BSmart follow  Mål 2,6 km 3,6 km  Startlista  Sträcktider 
H55BSmart follow  Mål 2,5 km 5,1 km  Startlista  Sträcktider 
H60BSmart follow  Mål 2,3 km 3,1 km  Startlista  Sträcktider 
H65BSmart follow  Mål 2,3 km 4,8 km  Startlista  Sträcktider 
H70BSmart follow  Mål 1,7 km 2,5 km  Startlista  Sträcktider 
H75BSmart follow  Mål 1,7 km 2,5 km  Startlista  Sträcktider 
H80BSmart follow  Mål 1,2 km2,5 km  Startlista 
D35BSmart follow  Mål 2,7 km 3,6 km  Startlista  Sträcktider 
D40BSmart follow  Mål 2,7 km 3,6 km  Startlista  Sträcktider 
D45BSmart follow  Mål 2,4 km 3,5 km  Startlista  Sträcktider 
D50BSmart follow  Mål 2,1 km 3,1 km  Startlista  Sträcktider 
D55BSmart follow  Mål 2,1 km 3,1 km  Startlista  Sträcktider 
D60BSmart follow  Mål 1,7 km 2,5 km  Startlista  Sträcktider 
D65BSmart follow  Mål 1,5 km 2,5 km  Startlista  Sträcktider 
D70BSmart follow  Mål 1,2 km 2,5 km  Startlista  Sträcktider 
H21K1, 13 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 3,2 km 2,5 km 2,8 km  Startlista  Sträcktider 
H21K2, 13 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 3,2 km 2,4 km 2,7 km  Startlista  Sträcktider 
H21K3, 13 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 3,2 km 2,5 km 2,8 km  Startlista  Sträcktider 
H21K4, 13 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 3,2 km 2,4 km 2,8 km  Startlista  Sträcktider 
D21K1, 20 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 2,5 km 1,9 km 2,2 km  Startlista  Sträcktider 
D21K2, 20 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 2,5 km 1,9 km 2,2 km  Startlista  Sträcktider 
H20K, 30 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 2,9 km 2,1 km 2,5 km  Startlista  Sträcktider 
H18K, 30 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 2,7 km 2,0 km 2,3 km  Startlista  Sträcktider 
H17K, 30 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 2,7 km 2,0 km 2,3 km  Startlista  Sträcktider 
H16K1, 15 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 2,4 km 1,8 km 2,1 km  Startlista  Sträcktider 
H16K2, 15 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 2,4 km 1,8 km 2,1 km  Startlista  Sträcktider 
H15K, 30 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 2,3 km 1,7 km 2,0 km  Startlista  Sträcktider 
H14K, 30 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 2,2 km 1,6 km 1,9 km  Startlista  Sträcktider 
D20K, 30 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 2,5 km 1,9 km 2,2 km  Startlista  Sträcktider 
D18K, 30 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 2,4 km 1,6 km 2,0 km  Startlista  Sträcktider 
D17K, 30 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 2,3 km 1,7 km 2,0 km  Startlista  Sträcktider 
D16K, 30 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 2,3 km 1,7 km 2,0 km  Startlista  Sträcktider 
D15K1, 15 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 2,1 km 1,5 km 1,8 km  Startlista  Sträcktider 
D15K2, 15 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 2,1 km 1,5 km 1,8 km  Startlista  Sträcktider 
D14K, 30 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 2,0 km 1,5 km 1,8 km  Startlista  Sträcktider 
H35K, 30 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 2,3 km 2,0 km  Startlista  Sträcktider 
H40K, 30 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 2,3 km 1,9 km  Startlista  Sträcktider 
H45K1, 15 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 2,2 km 1,9 km  Startlista  Sträcktider 
H45K2, 15 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 2,2 km 1,9 km  Startlista  Sträcktider 
H50K1, 15 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 2,1 km 1,8 km  Startlista  Sträcktider 
H50K2, 15 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 2,1 km 1,8 km  Startlista  Sträcktider 
H55K, 30 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 1,9 km 1,7 km  Startlista  Sträcktider 
H60K1, 15 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 1,9 km 1,6 km  Startlista  Sträcktider 
H60K2, 15 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 1,8 km 1,6 km  Startlista  Sträcktider 
H65K1, 15 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 1,8 km 1,6 km  Startlista  Sträcktider 
H65K2, 15 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 1,8 km 1,6 km  Startlista  Sträcktider 
H70K, 30 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 1,5 km 1,3 km  Startlista  Sträcktider 
H75K, 30 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 1,4 km 1,2 km  Startlista  Sträcktider 
H80K, 30 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 1,3 km 1,1 km  Startlista  Sträcktider 
H85K, 30 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 1,3 km 1,1 km  Startlista  Sträcktider 
D35K, 30 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 2,1 km 1,9 km  Startlista  Sträcktider 
D40K, 30 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 2,1 km 1,8 km  Startlista  Sträcktider 
D45K, 30 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 1,9 km 1,7 km  Startlista  Sträcktider 
D50K, 30 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 1,8 km 1,6 km  Startlista  Sträcktider 
D55K, 30 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 1,5 km 1,3 km  Startlista  Sträcktider 
D60K, 30 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 1,5 km 1,3 km  Startlista  Sträcktider 
D65K, 30 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 1,5 km 1,3 km  Startlista  Sträcktider 
D70K, 30 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 1,4 km 1,2 km  Startlista  Sträcktider 
D75K, 30 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 1,3 km 1,1 km  Startlista  Sträcktider 
D80K, 30 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 1,2 km 1,1 km  Startlista  Sträcktider 
D85K, 30 parasta A-finaaliinSmart follow  Mål 1,2 km 1,1 km  Startlista  Sträcktider 
| Form av resultaten:
Suomi Svenska English