Jämi Pyöräsuunnistus 2017

H21Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 5,4/7,0 km Startlista  Sträcktider   
  2. dag Mål 13,5/19,2 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
  3. dag Mål 32,2/42 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
H35Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 4,8/6,3 km Startlista  Sträcktider   
  2. dag Mål 11,6/16,9 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
  3. dag Mål 23,7/31,6 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
H40Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 4,8/6,3 km Startlista  Sträcktider   
  2. dag Mål 10,7/16,2 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
  3. dag Mål 23,7/31,6 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
H45Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 4,5/5,9 km Startlista  Sträcktider   
  2. dag Mål 10,7/16,2 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
  3. dag Mål 23,7/31,6 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
H50Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 4,2/5,5 km Startlista  Sträcktider   
  2. dag Mål 10/13,8 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
  3. dag Mål 20,8/29 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
H55Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 4,2/5,5 km Startlista  Sträcktider   
  2. dag Mål 10/13,8 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
  3. dag Mål 20,8/29 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
H60Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 4,1/5,3 km Startlista  Sträcktider   
  2. dag Mål 9,3/13,7 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
  3. dag Mål 17,4/25,7 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
H65Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 2,8 /4,4 km Startlista  Sträcktider   
  2. dag Mål 9,3/13,7 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
  3. dag Mål 17,4/25,7 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
H70Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 2,9/4,4 km Startlista  Sträcktider   
  2. dag Mål 8,6/11,7 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
  3. dag Mål 11,3/15,8 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
H75Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 2,9/4,4 km Startlista  Sträcktider   
  2. dag Mål 7,6/9,8 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
  3. dag Mål 9,1/12,1 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
H20Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 4,8/6,3 km Startlista  Sträcktider   
  2. dag Mål 11,6/16,9 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
  3. dag Mål 25,4/34,5 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
H17Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 4,5/5,9 km Startlista  Sträcktider   
  2. dag Mål 10,7/16,2 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
  3. dag Mål 23,7/31,6 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
H15Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 4,2/5,5 km Startlista  Sträcktider   
  2. dag Mål 10/13,8 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
  3. dag Mål 17/23,1 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
H12Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 2,9/4,4 km Startlista  Sträcktider   
  2. dag Mål 7,6/9,8 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
  3. dag Mål 7,7/9,9 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
H10 Startlista 
  1. dag Mål 2,3/3,2 km Startlista  Sträcktider   
  2. dag Mål 4,6/5,5 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
  3. dag Mål   Startlista   
D21Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 4,8/6,3 km Startlista  Sträcktider   
  2. dag Mål 11,6/16,9 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
  3. dag Mål 25,4/34,5 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
D35 Startlista 
  1. dag Mål 4,5/5,9 km Startlista  Sträcktider   
  2. dag Mål 10,7/16,2 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
  3. dag Mål 19,7/27,4 km   Startlista   
D40Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 4,2/5,5 km Startlista  Sträcktider   
  2. dag Mål 10/13,8 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
  3. dag Mål 19,7/27,4 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
D45Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 4,1/5,3 km Startlista  Sträcktider   
  2. dag Mål 9,3/13,7 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
  3. dag Mål 17,4/25,7 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
D50Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 4,1/5,3 km Startlista  Sträcktider   
  2. dag Mål 8,6/11,7 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
  3. dag Mål 15,3/21,5 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
D55Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 2,8/4,4 km Startlista  Sträcktider   
  2. dag Mål 8,6/11,7 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
  3. dag Mål 11,3/15,8 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
D60Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 2,8/4,4 km Startlista  Sträcktider   
  2. dag Mål 7,6/9,8 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
  3. dag Mål 9,1/12,1 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
D65Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 2,9/4,4 km Startlista  Sträcktider   
  2. dag Mål 7,6/9,8 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
  3. dag Mål 9,1/12,1 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
D20Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 4,5/5,9 km Startlista  Sträcktider   
  2. dag Mål 10/13,8 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
  3. dag Mål 19,7/27,4 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
D17Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 4,1/5,3 km Startlista  Sträcktider   
  2. dag Mål 9,3/13,7 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
  3. dag Mål 17,4/25,7 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
D15Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 2,9/4,4 km Startlista  Sträcktider   
  2. dag Mål 7,6/9,8 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
  3. dag Mål 11,3/15,8 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
D12Gemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål 2,3/3,2 km Startlista  Sträcktider   
  2. dag Mål 4,6/5,5 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
  3. dag Mål 7,7/9,9 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
D10 Startlista 
  1. dag Mål 2,3/3,2 km Startlista  Sträcktider   
  2. dag Mål 4,6/5,5 km   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
  3. dag Mål   Startlista   
KuntoGemensamresultat  Startlista 
  1. dag Mål Startlista   
  2. dag Mål   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
  3. dag Mål   Startlista  Sträcktider  Sammanlagt
| Form av resultaten:
Suomi Svenska English